Reference

Ukázky našich realizací - tepelná čerpadla, solární systémy a další.

Reference

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA F2040-12

Tepelné čerpadlo NIBE F2040-12 nahradilo starý kotel na tuhá paliva.

BYTOVÝ DŮM – REGULAČNÍ STANICE

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA F2120-8

Tepelné čerpadlo NIBE F2120-8 s vnitřní systémovou jednotkou VVM320 nahradilo provozně nákladný elektrokotel a bojler.

SERVISNÍ ZÁSAHY

Zajišťujeme odborný servis všech částí tepelného čerpadla.

BYTOVÝ DŮM – KASKÁDA TEPELNÝCH ČERPADEL 3x WPL 23 E

Kaskáda tepelných čerpadel ve vnitřním provedení nahradila kotle na tuhá paliva a zajištuje vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům s 20 bytovými jednotkami.  

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA F2040-16 NA STŘECHU

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA WPL 20

Změna zdroje tepla – přechod z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA F2120-16

Tepelné čerpadlo NIBE F2120-16 s vnitřní systémovou jednotkou VVM320 instalované v novostavbě rodinného domu.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ BAZÉNU TEPELNÝM ČERPADLEM F2120-12

Vytápění krytého bazénu u rodinného domu zajišťuje tepelné čerpadlo NIBE F2120-12

RODINNÝ DŮM – KASKÁDA ZAMNÍCH TEPELNÝCH ČERPADEL 2x WPC

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA F2120-16

Velmi oblíbená sestava tepelného čerpadla NIBE F2120-16 a vnitřní systémové jednotky VVM320.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE F2040-8

Plynový kotel byl nahrazen tepelným čerpadlem NIBE F2040-8 typu vzduch/voda, které společně s vnitřní systémovou jednotkou VVM 320 zajišťuje vytápění a přípravu teplé vody.

MOTEL – INSTALACE KASKÁDY TEPELNÝCH ČERPADEL 3x WPL 23 E

Vytápění motelu a přípravu teplé vody zajišťuje kaskáda tří tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON  WPL 23 E typu vzduch/voda.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA STIEBEL ELTRON WPL

Přechod z plynového kotle na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 E typu vzduch/voda zajišťuje vytápění a přípravu teplé vody v rodinném domě.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA STIEBEL ELTRON WPL 25 AC

RD – přechod z vytápění tuhými palivy na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 25 AC typu vzduch/voda s 200 litrovou akumulační nádrží.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Tepelné čerpadlo NIBE F1145-10 typu země/voda s rekuperační jednotkou.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE F2300 + VVM500

Přechod z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo NIBE F2300 s vnitřní systémovou jednotkou VVM 500 v novostavbě rodinného domu.

KEMP – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE F2040-8

Tepelné čerpadlo NIBE F2040-8 s regulátorem SMO 20 připravuje teplou vodu pro kemp do dvou 300 litrových zásobníků vody.

RODINNÝ DŮM – INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA STIEBEL ELTRON WPF 10

RD – staré tepelné čerpadlo nahrazeno novým STIEBEL ELTRON WPF 10, které pracuje na principu země/voda. Příprava teplé vody se provadí v akumulačním zásobníku SBB 302 WP.