VYTVOŘENÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

Energický audit je nezbytné provést v případech stanovených zákonem.

VYTVOŘENÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

Stavebník, společenství vlastníků jednotek, nebo vlastník budovy / energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu, nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že (podle § 9 zákona č.318/2012 Sb.):

  • budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem.
  • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy. (podle § 7 odst. 5 písm. f zákona č.318/2012 Sb.)
  • hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.
  • hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(dle prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb.)