PROJEKČNÍ ČINNOST

Komplexní projekční činnost v oblasti tepelné techniky.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme služby v oboru pozemních staveb, architektury a technických zařízení budov. Zajišťujeme všechny fáze projektové dokumentace staveb komplexně včetně specializovaných profesí a autorského dozoru během realizace. Zpracováváme projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

V případě požadavku investora zajišťujeme také komplexní inženýrskou činnost od projednání v územním a stavebním řízení, přes organizaci a vyhodnocení zadávacího řízení, až po technický dozor investora.