Rekuperační jednotky

Využijte tepelné energie odcházejícího odpadního vzduchu a snižte tak poplatky za energie.

Rekuperační jednotky

Pro zajištění pohodového a zdravého domova je zapotřebí mnoha faktorů. Jedněmi z nejzákladnějších faktorů ovlivňujících domácí prostředí jsou teplo a čistý vzduch. O teplo se mouhou starat např. tepelná čerpadla. O následnou minimalizaci tepelných ztrát a udržení tepla uvnitř objektu se dnes starají nejmodernější prvky izolace a samotná konstrukce domů.

Otázkou zůstává, jak do takto vyhřátých a zateplených domů přivést červstvý vzduch bez potřeby otevírat okna nebo dveře tak, aby byly tepelné ztráty co nejnižší. Odpovědí jsou rekuperační jednotky. Rekuperace by se dala jednoduše popsat jako zpětné získávání tepla. Jedná se o druh ventilace, kdy ohřátý “odpadní” vzduch, který z budovy odchází ohřívá studený čerstvý vzduch přicházející do budovy zvenčí a jeho tepelná energie je tak využita na maximum. Ventilace s rekuperací zajišťuje nemalé úspory energie a stálost a zdravost vnitřního mikroklimatu

Rekuperační jednotkyVentilace s rekuperací má oproti běžnému větrání (otevření okna) mnoho výhod:

  • Není závislá na vnějších klimatických podmínkácj
  • Možnost regulovat teplotu a vlhkost přiváděného vzduchu
  • Možnost regulovat intenzitu větrání
  • Izolované oddělení vnější prostředího prostředí z hlediska hluku
  • Využití tepelné energie odpadního vzduchu, která by byla bez užitku odvedena

Základní vlastnosti

  • nucené větrání
  • zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu
  • jednoduchá montáž a malé nároky na prostor
  • vysoce účinné prachové a pylové filtry
  • kompaktní přístroje Stiebel Eltron využívají kromě energie odpadního vzduchu také ještě teplo slunečního záření a zajišťují tyto funkce: větrání, vytápění, přípravu teplé užitkové vody

Předními výrobci rekuperačních jednotek jsou firmy Elektrodesign, Paul a Stiebel Eltron.