$post->title

Vytvoření průkazu energetické náročnosti budovy

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Podrobněji k jednotlivým případům, ke kterým je PENB povinný:

U novostaveb

Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení při výstavbě nových budov. Povinnost se vztahuje na následující okruhy budovy:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • hotely a restaurace,
 • administrativní budovy,
 • nemocnice,
 • vzdělávací zařízení,
 • sportovní zařízení,
 • obchodní zařízení.

Povinnost zpracovat PENB není dle zákona o energiích u výrobních budov v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov. Dále pak pro budovy do 50 m2, dočasné využívané stavby (rekreační objekty), nebo například stavby určené k náboženským účelům.

U rekonstrukcí

PENB je dle vyhlášky od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení při rekonstrukcích stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivní energetickou náročnost budovy. Tato změna je změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy.

U prodeje či pronájmu budovy

Dle nového zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií je od 1. 1. 2013 povinnost vlastníka budovy předat novému majiteli průkaz energetické náročnosti budovy. PENB je součástí kupní smlouvy a je povinnost předložit možnému kupujícímu PENB nebo jeho úředně ověřenou kopii před uzavřením smluv. Vlastník musí zajistit, aby se ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB objevily v informačních a reklamních materiálech týkajících se této budovy.

Tato povinnost se vztahuje také na prodej ucelených částí budovy (bytových jednotek, kancelářských prostor, atd.).

U prodeje bytové jednotky

Vlastník je povinen předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky a předat PENB při podpisu kupní smlouvy. Vlastník musí zajistit, aby se ukazatele energetické náročnosti budovy uvedené v PENB objevily v informačních a reklamních materiálech týkajících se této budovy.

Potřebu PENB na bytovou jednotku lze řešit třemi způsoby:

 • PENB zpracovaný na celou budovu je platný také pro bytovou jednotku,
 • PENB zpracovaný na konkrétní bytovou jednotku,
 • Pokud vlastníkovi jednotky nebude na písemné vyžádání předán PENB, resp. jeho ověřená kopie, může jej vlastník jednotky podle citovaného zákona nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky a v rámci plnění svých povinností předkládat a předávat kupujícímu místo PENB toto VYÚČTOVÁNÍ; v takovém případě pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.

Nabídka pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Povinnost zpracovat PENB na bytový dům je nejen při jeho prodeji nebo jeho části, ale také z jeho samotné podstaty. Vznikne povinnost postupného doplňování PENB následovně:

 • domy s plochou větší než 1500 m2 do 1. 1. 2015,
 • domy s plochou větší než 1000 m2 do 1. 1. 2017,
 • domy s plochou menší než 1000 m2 do 1. 1. 2019.

PENB zpracovaný na celou budovu je také platný pro ucelenou část této budovy (bytové jednotky).

Orgány veřejné moci

Dle nového zákona č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií je povinnost zpracovat PENB pro budovy s užitnou plochou větší než 500 m2 užívané orgánem veřejné moci od 1. 7. 2013 a u budovy s užitnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015.


NIBE Stiebel eltron Zehnder Mitsubischi Infraclima

Souhrn kontaktů

ATEG tepelná technika Toužimská 948/24e, 198 00 Praha 19

Kontaktujte nás

Nevíte jaký produkt vybrat nebo potřebujete s čímkoliv poradit? Jsme profesionálové na českém trhu již více než 27 let