$post->title

Kontroly těsnosti chladících okruhů - revize úniků chladiva

Provozovatel chladicího zařízení (tepelného čerpadla) využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Povinnost provádění kontrol těsnosti chladicího okruhu je daná nařízením Evropského Parlamentu a Evropské komise již od roku 2009.

Pro provádění revizí dle níže uvedené legislativy máme certifikované revizní techniky a nabízíme zavedení Evidenční knihy chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů) a provádění pravidelných revizí.

Provozovatel tepelného čerpadla, které podléhá povinnosti prohlídek těsnosti chladicího okruhu, je povinen vést záznamy o provedených kontrolách těsnosti a ostatních servisních úkonech. Ty musí uchovat v místě provozu zařízení pro účely kontroly po dobu pěti let. Prohlídky těsnosti chladicího okruhu může provádět pouze osoba s certifikátem vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR. Seznam oprávněných osob je uveden na webu ministerstva. První kontrolu těsnosti musí provozovatel zajistit hned po uvedení zařízení do provozu.
Podle informací České inspekce životního prostředí, kontroly dodržování povinných prohlídek těsnosti chladicích okruhů probíhají nepřetržitě od doby, kdy toto nařízení začalo platit. Udělené pokuty se v minulých letech pohybovaly v rozmezí od dvou tisíc do několika stovek tisíc korun.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 517/2014 dochází od 1. 1. 2017 ke změnám limitů pro pravidelné kontroly těsnosti chladících okruhů. Limit 3 kg chladiva zůstává platný pouze do 31. 12. 2016. Nově je limitem pro kontrolu těsnosti 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva pro hermeticky neuzavřené okruhy a 10 tun CO2 fluorovaného chladiva pro okruhy hermeticky uzavřené. Ekvivalent oxidu uhličitého je definován jako „množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování“.

Od 1. 1. 2017 se tak budou kontroly provádět na zařízeních s nehermeticky uzavřeným okruhem s hmotností chladiva vyšší než:

R404a 1,27 kg (GWP = 3922)
R407c 2,82 kg (GWP = 1627)
R410a 2,39 kg (GWP = 2088)
R290 1,67 t (GWP = 3)
R134a 3,50 kg (GWP = 1430)
R507 1,25 kg (GWP = 3985)
R32 7,41 kg (GWP = 675)

Pro hermeticky uzavřené okruhy platí dvojnásobné hodnoty. Pokud je systém certifikován jako hermeticky uzavřený je výrobní štítek doplněn textem „Contains fluorinated greenhouse gases covered by Kyoto Protocol in a hermetically sealed system“.

V rámci povinné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla provádíme také preventivní prohlídku zařízení. Pokud budou zjištěny závady či nedostatky, technik sepíše doporučení, případně se domluví na výměně nesprávně fungujících částí zařízení.

Tabulka zařízení NIBE a STIEBEL ELTRON, na která se vztahuje povinnost pravidelných kontrol těsnosti:

Výrobce Typ zařízení Označení Druh chladiva
NIBE Vzduch-voda F2040-8, 12, 16 (do 12-2016) R410A
SPLIT-8, 12, 16 R410A
F2025-6, 8, 10, 14 R404A
STIEBEL ELTRON Vzduch-voda WPL 15 ACS, 20 AC, 25 AC R410A
WPL 13, 18, 23 E/cool R407C
WPL 33, 34, 47, 57 R407C
Země-voda WPF 20, 27, 35, 40, 52, 66 R410A
WPF 27 HT R134A

 


NIBE Stiebel eltron Zehnder Mitsubischi Infraclima

Souhrn kontaktů

ATEG tepelná technika Toužimská 948/24e, 198 00 Praha 19

Kontaktujte nás

Nevíte jaký produkt vybrat nebo potřebujete s čímkoliv poradit? Jsme profesionálové na českém trhu již více než 27 let