Tepelná čerpadla

Příroda je plná síly. S tepelnými čerpadly dosáhnete maximálního komfortu při vytápění, ohřevu TUV a ušetříte až 80% nákladů.

Tepelná čerpadla

Je lhostejné, který zdroj tepla máte k dispozici: zemina, voda nebo vzduch. Tepelná čerpadla mohou získávat z prostředí kdykoliv energii, která posléze zásobuje Váš rodinný dům teplem. Levné, efektivní a ekologické vytápění.

Tepelná čerpadla jsou vhodná:

  • pro vytápění místností
  • pro přípravu teplé užitkové vody
  • pro ohřev vody v bazénech

Konstrukce tepelných čerpadel pro vytápění nejen rodinných domů je spolehlivá, vyzrálá a osvědčená již dlouhou řadu let.

Jak funguje tepelné čerpadlo se dočtete v článku věnovanému principu fungování tepelného čerpadla.

 

Co nám udává topný faktor tepelného čerpadla?

Topný faktor je dán poměrem topného výkonu a příkonu TČ (elektrického)

Udává, kolikrát větší je získaná energie (výkon) oproti enegrii vynaložené (příkon). Závisí na:

  • Teplotě zdroje tepla
  • Teplotě, při které je teplo spotřebovávána

Topný faktor je tím vyšší, čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota, při které se teplo spotřebovává.

Jak se dělí tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla se dělí dle zdroje, z kterého čerpají energii a dle toho, čím je teplo rozváděno:

  • Tepelné čerpadlo vzduch voda – toto čerpadlo čerpá energii z venkovního vzduchu a k následnému rozvodu tepla je využívána voda.
  • Tepelné čerpadlo země voda – čerpadlo bere teplo ze země a k jeho rozvodu využívá vodu. Do této kategorie můžeme řadit i tepelná čerpadla voda-voda, které pracují na podobném systému, akorát neberou tepelnou egergii ze zeminy, ale z podzemní vody, studní, atd.
  • Ventilační tepelná čerpadla – tato čepadla využívájí enegrii získanou z vypouštěného ventilačního vzduchu k ohřevu teplé vody i k vytápění.