$post->title

Tepelná čerpadla

Specializace na značky Nibe a Stiebel Eltron.

Kam dále?

Tepelná čerpadla představují efektivní a ekologické vytápění, ohřev vody a chlazení pro každý dům.

Tepelná čerpadla přeměňují energii, která je uložena ve vzduchu, zemi a vodě na teplo.

Tepelná čerpadla jsou vhodná:

 • Pro všechny typy budov – bez ohledu, zda se jedná o novostavbu nebo o rekonstrukci.
 • Instalace uvnitř nebo ve venkovních částech.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda – venkovní instalace

Tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Ventilační tepelné čerpadlo

Jak funguje tepelné čerpadlo

V normálním případě je možno získávat teplo jen z energetických zdrojů, které mají vyšší teplotu, než jejich přímé okolí.

Například z plamene v kotli. Médium, ve většině případů voda, proudí okolo tohoto zdroje energie a přijímá vlivem velkého teplotního spádu jeho teplo. Tepelná energie proudí od vysoké teploty k její nízké hodnotě. Tuto energii, získanou z plamene hořáku, dopravuje medium voda tam, kde je zapotřebí: k topnému tělesu.

Technika tepelného čerpadla pracuje v principu zcela podobným způsobem. Využívá však sluneční energii, uloženou v okolním prostředí a převádí ji dále na topný systém. Tak čerpá z prakticky nikdy nevysychajícího zdroje energie. Vzhledem k tomu, že však využívaná energie prostředí není k dispozici v tak vysokých teplotách, musí být medium, které má energii pojmout, chladnější, aby vznikl potřebný teplotní spád. Jako medium se proto nepoužívá voda, nýbrž chladivo.

Postup probíhá potom takto:

 • Ochlazené kapalné chladivo se přivádí nejprve k tepelnému výměníku, takzvanému výparníku.
 • Tam přijímá teplo z okolního prostředí a přitom se odpařuje.
  Chladivo nyní v plynném stavu se nasává kompresorem a stlačuje se.
 • Se zvýšením tlaku stoupá teplota.
 • Druhý tepelný výměník/kondenzátor/se stará o to, aby se toto teplo dostalo do topného systému.
 • Předáním tepla chladivo současně kondenzuje a stane se opět kapalinou.
 • Na závěr se sníží tlak expanzivním ventilem, a cirkulace začne znovu od začátku.

Princip odpovídá způsobu funkce chladničky. Jenom s tím rozdílem, že chladnička chladí a nevytápí.

Moderní tepelná čerpadla šetří energii

Teplo je základní potřebou člověka. Mnozí lidé dnes přemýšlejí o topení nejen hospodárně, ale současně také ekologicky. To, že lze oba aspekty vynikajícím způsobem vzájemně propojit, ukazuje vývoj tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla využívají energii, která je trvale přítomná ve vzduchu, vodě a půdě, a mění ji v teplo použitelné k vytápění. Tento způsob získávání tepla, který je zcela nevyčerpatelný, nepoškozuje životní prostředí..

Regulace tepelného čerpadla je závislá na venkovní teplotě. Úkolem regulace je zajištění nastavené požadované teploty. Výsledkem je nadprůměrně dobrý poměr získaného tepla k vytápění a vynaložené energie. Vyjádřeno číselně: Tepelným čerpadlem lze z jedné kWh elektrické energie získat až pět kWh užitné energie ze vzduchu, podzemní vody nebo z půdy. Kompaktní konstrukce zaručuje nízkou náročnost na prostor a snadnou instalaci. Díky minimální náročnosti instalace je tepelné čerpadlo vzduch | voda typovou variantou s nejsnadnější možností vestavby. Tepelné čerpadlo, instalované volitelně v domě nebo venku, může z venkovního vzduchu odebrat užitné teplo až do teploty cca –25 °C.

Při rozhodování o nákupu nabývají stále více na významu eko-logické výrobky. Svými tepelnými čerpadly realizujeme základní myšlenku ekologického a hospodárného vytápění bytů a domů.

Řešení pro budoucnost

Vývoji tepelných čerpadel jsme v posledních desetiletích věnovali hodně času a pečlivosti. Díky tomu vznikla spolehlivá technologie schopná sériové výroby, která umožňuje maximální komfort. Prostřednictvím našeho programu tepelných čerpadel můžete pohodlně a ekonomicky vyřešit nejrůznější požadavky v oblasti techniky vytápění.

Naše tepelná čerpadla jsou součástí rozsáhlého programu systémové techniky, jehož prvořadým cílem je ekologická realizace našich vysokých nároků na kvalitu pomocí alternativních technologií budoucnosti. Jako jedni z nejvýznamnějších výrobců produktů z oblasti technologie vytápění, ventilace, klimatizace a teplé vody neseme značnou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Z tohoto budou naše snahy v této oblasti i do budoucnosti konsekventně pokračovat.

Exkluzivní technika – včetně teplé vody

Teplá voda a teplé obydlí jsou naším řemeslem. Pomocí našich zásobníků vody zajistíte dodatečné zásobování vodou.

Již jste někdy mysleli na to, jak oddělit přípravu teplé vody od topného zařízení? Při zvýšeném požadavku na teplou vodu, např. v průmyslovém podniku, lze tepelné čerpadlo také použít výhradně pro ohřívání pitné vody.

Nezáleží na tom, zda chcete realizovat centralizované nebo decentralizované zásobování. Máme pro vás připravený kompletní program elektrických zařízení, která šetří energii.

Provozní režimy tepelného čerpadla

 1. Monovalentní provoz – tepelné čerpadlo je jediným zdrojem tepla pro budovu. Pracuje po celou dobu topné sezóny. Vhodné zvláště pro nízkoteplotní vytápěcí soustavy s teplotou otopné vody do 60 °C.
 2. Alternativně – bivaletní provoz – tepelné čerpadlo pokrývá celou potřebu tepla až do určité, předem stanovené, teploty venkovního vzduchu/např.0°C/. Poklesne-li teplota pod tuto hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne a produkci tepla přebírá další tepelný zdroj. Tento způsob je možný u všech vytápěcích systémů pracujících s teplotou otopné vody do max. 90°C.
 3. Paralerně – bivalentní provoztepelné čerpadlo pracuje po celou topnou sezónu do určité venkovní teploty samo. Při nízkých teplotách se připne druhý tepelný zdroj. Oproti bivalentnímu provozu je samozřejmě podíl tepelného čerpadla na celoroční produkci tepla větší. Tento způsob je vhodný pro podlahové vytápění a vytápění pomocí radiátorů do teplot topné vody max. 60°C.
 4. Monoenergetický provozSystém nevyžaduje další žádné vytápěcí zařízení. Tepelné čerpadlo vzduch/voda pracuje běžným způsobem až do venkovní teploty -20°C, ale od určité venkovní teploty, kdy již jeho výkon nestačí, se připne přídavný elektrický ohřev.
 5. Částečně paralelně bivalentní provoztepelné čerpadlo pracuje pouze po část topné sezóny, při největších mrazech je odstaveno. Teplo pak dodává další zdroj/kotel/. Před odstavením pracují oba zdroje jistou dobu společně. Vhodné pro otopné soustavy vyžadující teplotu otopné vody do 60°C.

Topný faktor

Je základním parametrem ukazujícím účinnost tepelného čerpadla a je dán poměrem topného výkonu (získaná energie) a příkonu (odebraná energie ze sítě) tepelného čerpadla. Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě při které je teplo vyprodukováno a spotřebováno. Topný faktor je tím větší, čím vyšší je teplota zdroje tepla a čím nižší je teplota při které se teplo spotřebovává.


NIBE Stiebel eltron Zehnder Mitsubischi Infraclima

Souhrn kontaktů

ATEG tepelná technika Toužimská 948/24e, 198 00 Praha 19

Kontaktujte nás

Nevíte jaký produkt vybrat nebo potřebujete s čímkoliv poradit? Jsme profesionálové na českém trhu již více než 27 let