$post->title

Nová zelená úsporám

Kam dále?

Rodinné domy

Oblast podpory C – Zdroje energie

Podoblast podpory C.1 – Výměna zdrojů tepla

Tato podoblast se týká výměny:

 • stávajícího elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
 • plynových kotlů a topidel starších 20 let za systém s tepelným čerpadlem (podmínkou však je, aby obálka budovy splňovala klasifikační třídu A až D průměrného součinitele prostupu tepla stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb.).
 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za systém s tepelným čerpadlem.
 • Lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
 • kotlů na topné oleje za systém s tepelným čerpadlem.

Výše podpory:

Typ zdroje Výše podpory (Kč) – pouze vytápění Výše podpory (Kč) – vytápění + příprava teplé vody
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 60 000 80 000
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 80 000 100 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch nebo vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody s podporou fotovoltaiky 140 000
Tepelné čerpadlo země/voda nebo voda/voda 120 000 140 000

Podoblast podpory C.4 – Větrání (VZT)

Tato podoblast se týká:

 • pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení, a to pro systémy:
  • centrálního řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
  • decentrálního řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Výše podpory:

Podporovaná opatření Výše podpory (Kč/dům)
Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000

Podmínky:

 • dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 (h-1)
 • minimální požadovaná účinnost zpětného získávání tepla je 75 %

Bytové domy

Oblast podpory C – Zdroje energie

Podoblast podpory C.1 – Výměna zdrojů tepla

Tato podoblast se týká výměny:

 • stávajícího elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem.
 • plynových kotlů a topidel starších 20 let za systém s tepelným čerpadlem (podmínkou však je, aby obálka budovy splňovala klasifikační třídu A až D průměrného součinitele prostupu tepla stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb.).
 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5 za systém s tepelným čerpadlem.
 • lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění v jednotlivých bytových jednotkách za systém s tepelným čerpadlem.
 • kotlů na topné oleje za systém s tepelným čerpadlem.
 • v případech, kdy dojde k ukončení provozu zdroje centrálního zásobování teplem využívajícího převážně tuhá nebo kapalná fosilní paliva, na který byl dům napojen, je podporována jeho náhrada domovní kotelnou s tepelnými čerpadly.

Výše podpory:

Typ zdroje Výše podpory (Kč/byt. jednotka) – pouze vytápění Výše podpory (Kč/bytová jednotka) – vytápění + příprava teplé vody
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 40 000 50 000
Tepelné čerpadlo země/voda nebo voda/voda 50 000 60 000

Podoblast podpory C.4 – Větrání (VZT)

Tato podoblast se týká:

 • pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení, a to pro systémy:
 • centrálního řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • decentrálního řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Výše podpory:

Podporovaná opatření Výše podpory (Kč/bytová jednotka)
Systém větrání se zpětným získáváním tepla 35 000

Podmínky:

 • minimální požadovaná účinnost zpětného získávání tepla je 75 %

NIBE Stiebel eltron Zehnder Mitsubischi Infraclima

Souhrn kontaktů

ATEG tepelná technika Toužimská 948/24e, 198 00 Praha 19

Kontaktujte nás

Nevíte jaký produkt vybrat nebo potřebujete s čímkoliv poradit? Jsme profesionálové na českém trhu již více než 27 let