Rodinný dům – tepelné čerpadlo...

Instalace tepelného čerpadla AEG THZ.

Rodinný dům – tepelné čerpadlo AEG THZ – tepelné čerpadlo vzduch/voda, ventilační jednotka s rekuperací a s přípravou TUV

Rodinný dům se nachází v obci východně od Prahy. Jedná se o samostatnou novostavbu z roku 2007. Tepelná ztráta rodinného domu je 9kW včetně ztráty větráním. Zařízení THZ 403 je primární zdroje tepl s částečným bivalentním zdrojem, kterým je vestavený elektrokotel 8,8 kW. Příprava teplé užitkové vody je řešena ve vestavěném zásobníku o objemu 200 l. Instalován je zde i akumulační zásobník na 100 l, jako zásobník tepla pro otopnou soustavu. Nutné je přivedení venkovního vzduchu a odvod odvětrávaného vzduchu, to je realizováno ohebnými vzduchovými tepelně a hlukově izolovanými hadicemi.