Rodinný dům – tepelné čerpadlo...

Tepelné čerpadlo AEG HLWi 11 AS - ukázka z realizace.

Rodinný dům – tepelné čerpadlo AEG HLWi 11 AS

Rodinný dům se nalézá ve východní části Prahy. Dům má novou tepelnou izolaci fasády (tl.=10cm) a nová okna. Původní zdroj byl elektrokotel o výkonu 30 kW. Instalováno bylo tepelné čerpadlo AEG HLWi 11 AS systému vzduch / voda ve vnitřním provedení. Toto řešení předpokládá umístění vlastního stroje včetně nezbytně nutných zařízení ve stávající kotelně, jedná se o podstavný taktovací taktovací zásobník, oběhová čerpadla a regulaci. Bivalentní zdroj – přímotopný elektrokotel bude vytvořen vsazením topných patron přímo do taktovacího zásobníku. Přívod a odvod venkovního vzduchu je vytvořen izolovanými vzduchovody napojenými na stěnové průchodky zakončené proti dešťovou žaluzii.

Navržené tepelné čerpadlo zajistí vytápění objektu až do venkovní teploty – 3 °C (uvažujeme tepelnou ztrátu 12 kW při – 12 °C), tzv. bod bivalence – pokud teplota venkovního vzduchu poklesne pod tuto hodnotu připojí se v případě potřeby automaticky na nezbytně nutnou dobu elektrokotel. Příprava teplé užitkové vody (dále jen TUV) je řešena zásobníkem o objemu 300 l s velkou otopnou plochou.