Rodinný dům – přechod z kotle...

Přechod z kotle na tepelné čerpadlo.

Rodinný dům – přechod z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo systému vzduch/voda

Hlavní město Praha – rodinný dům – realizace tepelného čerpadla NIBE F2300-20, systém vzduch/voda a systémové jednotky NIBE VVM 500. Jedná se o kompaktní systém určený pro vytápění a ohřev TUV. Otopná soustava tvořena radiátory. Do systému je zapojen stávající kotel na tuhá paliva a přidána akumulační nádrž pro možnost delšího topení v kotli na tuhá paliva. Vše řízeno regulací tepelného čerpadla