Rodinný dům – přechod z...

Šetřete s moderní tepelnou technikou!

Rodinný dům – přechod z elektrokotle na tepelné čerpadlo systému vzduch/voda

Hlavní Město Praha – rodinný dům – realizace tepelného čerpadla NIBE F2300-20, systém vzduch/voda a systémové jednotky NIBE VVM 500. Jedná se o kompaktní systém určený pro vytápění a ohřev TUV ve třech bytových jednotkách. Otopná soustava tvořena radiátory. Celková tepelná ztráta RD je 20 kW.