Rodinný dům – dvě tepelná...

Dvě tepelná čerpadla u rodinného domu.

Rodinný dům – dvě tepelná čerpadla AEG TTL 33

Tepelná čerpadla AEGRodinný dům se nalézá v západní části Prahy. Instalováno bylo 2x tepelné čerpadlo AEG TTL 33 systému vzduch / voda ve venkovním provedení.

Navržené tepelné čerpadlo zajistí vytápění objektu až do venkovní teploty – 5 °C (uvažujeme tepelnou ztrátu 47 kW při – 12 °C), tzv. bod bivalence – pokud teplota venkovního vzduchu poklesne pod tuto hodnotu připojí se v případě potřeby automaticky na nezbytně nutnou dobu elektrokotel, který je kaskádově spínán dle skutečné potřeby. Sestavu tepelný čerpadel natápí taktovací zásobník o objemu 700 l s věstavěnou elektropatronou. Možnost příprava teplé užitkové vody není v tomto případě využita.