Tepelná čerpadla země voda a voda...

Tepelná čerpadla země/voda sbírají teplo z půdy a poté ho rozvádějí pomocí vody.

Tepelná čerpadla země voda a voda voda

Tepelná čerpadla systému země-voda využívají teplo v zemině pomocí zemních kolektorů nebo zemních sond.

Tepelná čerpadla země-voda se dle svého principu fungování rozdělují na dva tipy:

  • Jedním způsobem je využití hlubinných vrtů. Jeho hlavní předností je vynikající průměrný roční topný faktor. Ten je však vykoupen vyšší počáteční investiví, jelikož je při instalaci tepelného čerpadla země-voda na bázi hlubinného vrtu vyhloubit vrt hluboký cca 100 metrů s roztečí alespoň 5 metrů.
  • Druhým způsobem je použití půdního kolektoru. Rozdíl oproti předchozímu způsobu je v nižší počáteční ceně, ale zároveň v nižšímu topnému fakturu. Kolektor se umisťuje vedle objektu ve hloubce, kde již půda nezamrzá. Velikost kolektoru by měla být zhruba trojnásobkem plochy vytápěného objektu.

Sebrané teplo je poté rozváděno pomocí vody. Odtud název celého systému – země-voda.

Na velice podobném principu fungují i tepelná čerpadla voda-voda. Kdy je okolní energie taktéž shromažďována buď pomocí vrtů (v případě podzemních vod, jako jsou např. studny) nebo pomocí kolektorů v případě povrchových vodních ploch.

Nabízíme tepelná čerpadla země-voda od ověřenýcgh výrobců jako Nibe, Regulus a Stiebel Eltron.

Hlubinný vrt

Tepelná čerpadla země/voda - hlubinný vrt

Plošný kolektor

Tepelná čerpadla země/voda - plošný kolektorPokud Vás nezaujala čerpadla se systémem země-voda a voda-voda, podívejte se na čerpadla se systémem vzduch-voda nebo na ventilační čerpadla.