Ventilační tepelná čerpadla

Vytápění a ohřev vody pomocí odchozího odpadního ventilačního vzduchu.

Ventilační tepelná čerpadla

Ventilační tepelná čerpadla usnadňují rekuperaci (zpěné získání tepla), tzn. že pomocí teplého “odpadního” vzduchu odcházejícího z budovy ohřívají čerstvý vzduch proudící pomocí ventilačních systému dovnitř objektu. Dále pak využívají energii získanou z vypouštěného ventilačního vzduchu k ohřevu teplé vody i k vytápění.

Díky rekuperaci je možno dosáhnout značných úspor tepelné energie, a tím pádem samozřejmě úspor finančních, a minimalizace emisí oxidu uhličitého.

Řízené větrání není pouze doménou nízkoenergetických domů. Své uplatnění si najde jistě i při rekonstrukci starších budov. Dokáže zajistit potřebnou dodávku čerstvéh vzduchu i při zavřenýchch oknech a dveřích.

 

Princip ventilačního tepelného čerpadla

Princip ventilačního tepelného čerpadla