Solární systémy Regulus

Tepelná energie pro Váš dům či byt, která je téměř zadarmo.

Solární systémy Regulus

Solární systémy sbírají pomocí solárních kolektorů sluneční energii, kterou ihned přeměňují na využitelnou tepelnou energii. Ta je pomocí nemrznoucí směsi dále rozváděna zpravidla do zásobníku, kde předává svou tepelnou energii a ohřívá tak užitkovou vodu. Dále může být tepelná energii získaná pomocí solárních kolektorů použita pro přitápění nebo např. pro ohřev vody v bazénu.

Solární panely přeměňující sluneční energii na energii elektrickou dosahují účinnosti maximálně 15%. Oproti těmto solárním panelům dosahují solární kolektory ohřívající vodu rovnou účinnosti až 80%.

Největší výhodou solárních systémů je jejich ekologičnost a ekonomičnost. Tepelnou energii dodávají téměř zadarmo. Jediný výdaj spojený s provozem solárních systému jsou výdaje za elektrickou energii pohánějící oběhové čerpadlo. Systémy Regulus však pracují výhradně s úspornými čerpady energetické třídy A atak jsou náklady na tuto energii minimální. Jelikož jsou solární systémy Regulus sestaveny z nejmodernějších odolných materiálů vůči okolním vlivům, dosahují žívotnosti nad 25 let, což je několikanásobně více nežli je návratnost investice.

Šetřete ekologicky pomocí moderní tepelné techniky!