Solární systémy

Využijte neuvěřitelné energie Slunce. Solární systém zajistí plnohodnotný ohřev TUV, podporu přitápění i ohřev vody v bazénu.

Solární systémy

V dnešním, moderním, světě je spotřeba energie naprosto ohromná. Celosvětová roční spotřeba se odhaduje na 4,5×1020 J a každým rokem se zvyšuje. Toto ohromné číslo je alarmující a mělo by vést k zamyšlení, zda nám (a budoucím generacím) budou stačit současné omezené zdroje energie, které stále ubývají. Na významu proto nabývají obnovitelné zdroje energie a ty zdroje, které jsou ekologicky čistější a cenově přijatelé. Tyto podmínky splňuje např. slunce nebo vítr. Sluneční záření se převádí pomocí solárních kolektorů na tepelnou energii, která může dále sloužit pro ohřev vody, podporu vytápění nebo pro ohřev vody v bazénu.

Málokdo ví, že za pouhých 20 minut dopadne na povrch země tolik energie jako spotřebuje celé lidstvo za celý rok! Ve slunci a sluneční energii je do budoucna neuvěřitelný potenciál a to nejen v odvětví tepelné techniky.

Nespornou výhodou solárních systémů je také ekologičkost a téměř nulový dopad na životní prostředí.

Česká republika se nachází v podnebném pásu, kde slunce svítí více než by si většina lidí myslela. Na povrch našeho území dopadá slunce více než 1000 hodin ročně. Solární systémy mohou tedy na našem území pracovat velice efektivně a šetřit tak nemalé náklady na vytápění.

Solární systémySolární energie

Ačkoliv zachytí Země pouze necelé 2 miliardtiny slunečního záření, představuje to energii zhruba 1360 W/m2, která dopadá na hranici atmosféry. Před samotným dopadem na zemský povrch je tato energie ještě zmenšena o část energie, která se vstřebá při průchodu atmosférou a o část, která se odrazí zpět do kosmu. Ve výsledku dopadne na zem energie o velikosti kolem 1000 W/m2.

Solární systémy

Solární systémy sbírají tepelnou energii pomocí solárních kolektorů, které se umisťují zpravidla na střechu vyhřívaného objektu. V solárních kolektorech je uložen jakýsi systém potrubí ve kterém koluje kapalina. Ta je pomocí sluneční energie ohřívána a pomocí cyrkulačního čerpadla hnána do zásobníku, kde pomocí tepelného výměníku předá svou tepelnou energii vodě v zásobníku. Voda ze zásobníku je poté rozváděna do kuchyně, koupelny a kamkoliv tam, kde ji potřebujeme.

Důležité je nejen umístění kolektorů, ale také jejich sklon. Jím můžeme značně ovlivnit množství sluneční energie, která na kolektor dopadá a kterou kolektor přeměňuje v náš prospěch. Jelikož se výška Slunce nad obzorem během roku mění je vhodné přizpůsobit sklon kolektoru současnému ročnímu období. Při orientaci na jih je ideální celoroční sklon kolektoru 45°, nicméně přizpůsobení se zimě nebo létu může pomoci nashromáždit více energie. Sklon pro zimní období se doporučuje strmější, a to 65-75°, a pro letní měsíce plošší 30-35°.

Nejznámějšími a nejžádanějšími výrobci solárních systémů jsou firmy Stiebel Eltron, Regulus, De Dietrich a Reflex.