Ústav sociální péče pro mentálně...

Kaskáda 3 tepelných čerpadel v ústavu Mačkov.

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov – tři tepelná čerpadla AEG TTL 33

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov. Instalace tří tepelných čerpadel AEG TTL 33 ve vnitřním provedení pro ohřev teplé vody. Každé tepelné čerpadlo má vlastní akumulační nádrž o objemu 1000 l. Celkový instalovaný výkon, při teplotě venkovního vzduchu -12°C a výstupní teploty topné vody 50°C je 42kW. Řízení kaskády tepelných čerpadel je realizováno nadřazenou regulací. Systém je neustále monitorován přes internet.