Rodinný dům – tepelné čerpadlo...

Nahrazení kotle tepelným čerpadlem AEG.

Rodinný dům – tepelné čerpadlo AEG TTF 7

Tepelné čerpadlo AEGRodinný dům se nalézá ve středočeském kraji západně od Prahy. Při rekonstrukci zdroje tepla byl nahrazen původní kotel na uhlí tepelným čerpadlem AEG TTF 7, které odebírá teplo z vrtu hlubokého 100m. Tepelné čerpadlo pokrývá z  82% tepelnou ztrátu rodinného domu. Tepelné čerpadlo má vestavěný elektrokotel 8,8kW pro nižší teploty, než je bod bivalence tj. -6°C.
Tepelné čerpadlo je použito jak pro vytápění tak pro ohřev teplé vody.