Reference

Ukázky našich realizací - tepelná čerpadla, solární systémy a další.

Reference

Tepelné čerpadlo NIBE F2040-12 nahradilo starý kotel na tuhá paliva.

Tepelné čerpadlo NIBE F2120-8 s vnitřní systémovou jednotkou VVM320 nahradilo provozně nákladný elektrokotel a bojler.

Zajišťujeme odborný servis všech částí tepelného čerpadla.

Kaskáda tepelných čerpadel ve vnitřním provedení nahradila kotle na tuhá paliva a zajištuje vytápění a přípravu teplé vody pro...

Změna zdroje tepla – přechod z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo NIBE F2120-16 s vnitřní systémovou jednotkou VVM320 instalované v novostavbě rodinného domu.

Vytápění krytého bazénu u rodinného domu zajišťuje tepelné čerpadlo NIBE F2120-12

Velmi oblíbená sestava tepelného čerpadla NIBE F2120-16 a vnitřní systémové jednotky VVM320.

Plynový kotel byl nahrazen tepelným čerpadlem NIBE F2040-8 typu vzduch/voda, které společně s vnitřní systémovou jednotkou VVM 320...

Vytápění motelu a přípravu teplé vody zajišťuje kaskáda tří tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON  WPL 23 E typu vzduch/voda.

Přechod z plynového kotle na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 23 E typu vzduch/voda zajišťuje vytápění a přípravu teplé vody...

RD – přechod z vytápění tuhými palivy na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL 25 AC typu vzduch/voda s 200 litrovou akumulační...

Tepelné čerpadlo NIBE F1145-10 typu země/voda s rekuperační jednotkou.

Přechod z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo NIBE F2300 s vnitřní systémovou jednotkou VVM 500 v novostavbě rodinného domu.

Tepelné čerpadlo NIBE F2040-8 s regulátorem SMO 20 připravuje teplou vodu pro kemp do dvou 300 litrových zásobníků vody.

RD – staré tepelné čerpadlo nahrazeno novým STIEBEL ELTRON WPF 10, které pracuje na principu země/voda. Příprava teplé vody se...