Tepelná čerpadla země/voda regulus...

Česká tradice s mezinárodním uznáním v oblasti tepelné techniky.

Tepelná čerpadla země/voda regulus Regulus

O firmě Regulus

Firma Regulus působí na českém trhu s tepelnými čerpadli jíž od roku 1992 a dnes v ní působí nad 120 kvalifikovaných pracovníků. Samozřejmostí je splňování všech standarů, včetně managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, který nařizuje testování každého jednotlivého výrobku, který z firmy vychází. Ve spolupráci se zahraničními výrobci vyvíjí firma Regulus své vlastní výrobky, které se těší mezinárodnímu uznání. Mezi nejúspěšnější se řadí především produkty z odvětní alternativní energie, které jsou prezentovány např. tepelnými čerpadli.

Princip tepelného čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla systému země/voda fungují na principu sběru teplelné energie ze zeminy a to buď formou plošných kolektorů nebo hlubinných vrtů. Teplo je pomocí nemrznoucí kapaliny vedeno potrubím do dalšího procesu tepelného čerpadla (výparník a kompresor), kde je tepelná energie ještě zvýšena. Nakonec je v tzn kondenzátoru předána topné vodě, která rozvádí teplo po Vašem bytě příslušném objektu.

Prémiovým produktem firmy Regulus z oblasti tepelných čerpadel země/voda je mode EcoPart.