Solární systémy De Dietrich

Vysoké nároky na kvalitu a neustálé inovace.

Solární systémy De Dietrich

Solární energie je obnovitelným, nevyčerpatelným, ekologickým a především velice levným zdrojem enegrie. Díky moderním technologiím je jí možno využít i pro Vaši domácnost atak uspořit nejen za ohřev vody, ale také za topení nebo ohřev vody v bazénu. Průměrná roční energie získaná dopadem slunečního záření na 1m2 se odhaduje na 1300 kWh, což přináší roční úsporu cca 3500 Kč z jednoho m2!

Ačkoliv se solární systémy opírají o nejmodernější technologie, základní princip jejich fungování není nikterak složit. Solární kolektory, které se umisťují zpravidla na střechy objektů, absorbují sluneční paprsky pomocí nichž ohřejí topnou směs, která v nich koluje. Ta je dále rozváděna k příslušným zařízením vyžadujícím ohřev – zásobník teplé vody, topení, ohřívač vody v bazénu atd.

Firma De Dietrich vyznává 3 hlavní hodnoty:

  • Lídé především – firma má přes 2000 pracovníků a snaží se pracovat tak, aby vyhověla požadavkům a přáním zákazníků
  • Vysoké nároky na kvalitu – každý produkt si zaslouží nejlepší kvalitu a precizní zpracování každého detailu
  • Stálé inovace – věnovat pozornost neustálému zlepšování a přinášení nových technologií v odvětví úspory energií

Mezi přední produkty v oblasti solárních systémů patří solární kolektory Power 7, Power 10 a Power 15.