Kotlíková dotace 2015

Využijte kotlíkové dotace a minimalizujte náklady na nový kotel nebo tepelné čerpadlo.

Kotlíková dotace 2015

 • Podpora pouze na výměny starých kotlů na tuhá paliva bez automatického podavače
 • Zařízení lze pořídit již teď a dotaci dostat později!!!
 • Výše podpory se odvíjí od nově instalovaného zdroje tepla. Pokud si nainstalujete jedno z uvedených zařízení, potom bude vaše dotace z celkových nákladů ve výši:

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000Kč

Tedy pokud budete instalovat např. tepelné čerpadlo a objekt se bude nacházet v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dostanete 85 % dotaci z celkových uznatelných nákladů. Pokud budeme brát v potaz, že vás pořízení tepelného čerpadla stálo 200 000 Kč, procento dotace se vám bude počítat pouze z částky 150 000 Kč a dostanete 127 500 Kč. Pokud si pořídíte plynový kotel např. za 50 000 Kč, k tomu budou nutné realizovat úpravy kotelny např.

za 15 000Kč, dále služby energetického specialisty za 3 000 Kč a mikroenergetické opatření za 20 000 Kč, bude suma vašich nákladů 88 000 Kč. Budeme uvažovat dotaci ve výši 75 %. Dotace pro vás bude tedy 66 000 Kč. Dotace na mikroenergetické opatření viz níže.

Není podporována výměna kotle na biomasu za kotel na uhlí, ani výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním.

Podporu lze získat i v případě, že je objekt vytápěn dvěma zdroji, např. na tuhá paliva a plynový kotel, z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Nová zelená úsporám 2015Výše podpory (se zateplením)Výše podpory (bez zateplení)Kotlíkové
dotace 2015

Výše podpory

(max. 80 %)

Výše podpory 80 % + (vybrané oblasti +5%)
vzduch/voda75 000 Kč60 000 Kčvzduch/voda120 000 Kč127 500 Kč
země/voda100 000 Kč80 000 Kčzemě/voda120 000 Kč127 500 Kč
voda/voda100 000 Kč80 000 Kčvoda/voda120 000 Kč127 500 Kč
posudek5 000 Kč5 000   KčposudekZahrnutýZahrnutý

 

Co je nutné dodržet při žádosti:

 • Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
 • Veškeré tepelné zdroje musí splňovat směrnici o ekodesignu
 • Pokud dům nesplňuje minimální energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická opatření
 • Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři
 • Výše dotace je od 70 % do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 000 Kč
 • Uznatelnost nákladů a výdajů je od 15. Července 2015 (je možné instalovat už teď)
 • Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla včetně otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu:

 • Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikroenergetické opatření.
 • Procento dotace na toto opatření je stejné jako u příslušného typu kotle (nejvýše však do částky 20 000 Kč, která je součástí maximálních celkových nákladů 150 000 Kč)
 • Při rozsáhlejším zateplení lze žádat z Nové zelené úsporám. Dotace hradí i en. specialistu a projektovou dokumentaci
 • Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy, např. novou otopnou soustavu.

Co budu muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví RD v rámci společného jmění manželů
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista):

 • Zateplení střechy nebo půdních prostor
 • Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 • Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 • Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 • Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 • Dílčí výměna oken
 • Výměna vstupních a balkonových dveří
 • Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 • Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Na co dostanete dotaci

 • Tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a včetně souvisejících stavebních prací
 • Nová otopná soustava včetně souvisejících stavebních prací
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 000 Kč)
 • Služby en. specialisty, PENB
 • Projektová dokumentace

Seznam obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší

MX-2310U_20151112_0911171-page-001 MX-2310U_20151112_0911171-page-002

Dotaci pro Vás rádi vyřídíme

e-mail: info@ateg.cz

tel. 731 650 863