DOTAČNÍ PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA...

Dotační program pro rok 2015 spuštěn.

DOTAČNÍ PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2015

Magistrát hlavního města Prahy i v letošním roce spouští dotační program na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie. Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015. Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2015 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 18 mil. Kč. Příjem žádostí o dotaci je zahájen 8. 6. 2015.